Intro to Data Analytic - HaPhan's Talk

This is my Talkshow/ workshop to share about Data Analytic; How to learn, current labor market situation, career path...

Youtube Part 1 | Part 2:Q&A

Audio link Part 1 | Part 2: Q&A

All content is in Vietnamese

HaPhan's Talk: Giới thiệu về ngành Phân tích dữ liệu: Cơ hội, định hướng và thị trường lao động tại Canada

1 Tại sao cần phân tích dữ liệu

  • Các công ty thu thập ngày càng nhiều dữ liệu của khách hàng -> Cần tìm cách khai thác để sinh lợi nhuận
  • Kĩ năng này có thể dùng trong nhiều ngành nghề khác nhau

2 Phân tích dữ liệu là gì

Khái niệm đơn giản: sử dụng dữ liệu để trả lời các câu hỏi, giúp đưa ra các quyết định chính xác và hiệu quả.

3 Ai nên học ngành này

  • Hầu hết mọi người đều sẽ có lợi khi học các kĩ năng về phân tích dữ liệu. Các kĩ năng này có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày khi mọi người phải đưa ra các quyết định, lựa chọn.
  • Có những trường hợp không nên học ngành này khi quá xuất sắc trong chuyên ngành của mình.

4 Tech-stack - Những công cụ cần biết:

Tùy theo sở trường và ngành mà các bạn nhắm đến, sẽ sử dụng những công cụ và công nghệ khác nhau. Nếu chưa chắc mình muốn học công cụ nào, thì nên phòng thân một số công nghệ dưới đây (độ phổ biến giảm dần ~ chuyên môn hóa tăng dần) - SQL / Excel - Python/ R/ VBA - Tableau / PowerBI - Alteryx, SAS, Spark...

5 Cách học

Tùy mọi cá nhân sẽ có sở thích học khác nhau, nhưng mình nghĩ nên học theo lộ trình Excel -> SQL + Power BI -> Python

6 Sách và Videos hay về ngành

blog

copyright©2021HaPhan Tran all rights reserved